Přidáváme se k oficiální akci Bears of Poland
BearSawa × Mr Chaser Poland 2022 https://bearsofpoland.pl/wydarzenia/


Více info osobně na našich setkáních.