​Přidáváme se k oficiální akci:

CSD Berlin 2024

csd-berlin.de/en/route-final

Více info osobně na našich setkáních.