​Připojujeme se k oficiální události BerlinBear:
www.bearsummer.de